Dominujące odmiany zbóż ozimych.

W zasiewach dominują następujących odmiany:

pszenica:

  • Skagen,
  • Opal,
  • Pamir,
  • Arkadia,
  • Norin,

pszenżyto:

  • Twingo.
  • Tulus,

Jęczmień ozimy:

  • Lomerit,
  • Suleyka,