W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na przeglądy roczne budynków.

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. dziękuje za złożone oferty cenowe dotyczące przeglądów okresowych budynków. Jednocześnie informuje, że została wybrana oferta Biuro Usług Technicznych Eugeniusz Dobosz, ul. Bol. Chrobrego 5/1, 73-210 Choszczno.