Informacja o wyborze oferty na roczny i pięcioletni przegląd budynków

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. dziękuje za złożenie ofert na usługę w zakresie:

  • rocznego przeglądu budynków w 2019 roku
  • pięcioletniego przeglądu budynków w 2018/2019

Jednocześnie informuję, że została wybrana oferta:

  1. Biuro Usług Technicznych, Eugeniusz Dobosz, 73-200 Choszczno