Informacja o wyborze oferty na pobór i analizę wody

Zarząd OHZ Lubiana Sp. z o. o.  dziękuje za złożenie ofert na pobór i analizę wody w SUW.

Jednocześnie informujemy, że została wybrana oferta:

  1. Zakład Badań Wód i Ścieków, ul. Królewicza Kazimierza 4c, 71-550 Szczecin