Dożynki Archidiecezjalne w Choszcznie

Zarząd OHZ lubiana miał zaszczyt reprezentować  Spółkę na dożynkach Archidiecezjalnych w Choszcznie.