83. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Zarząd OHZ Lubiana upamiętnił 83. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej.

Cześć i Chwała Bohaterom.