XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie

Zarząd OHZ Lubiana Spółka z o.o. miał zaszczyt reprezentować firmę na XXXI Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie połączonej z Dożynkami na Jasnej Górze.