Produkcja Zwierzęca

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Lubianie wielokrotnie zasłynął w województwie zachodniopomorskim na wystawach w Barzkowicach. Poprzez sumienność i terminowe planowanie odnosi sukcesy w produkcji roślinnej i zwierzęcej zdobywając czołowe nagrody i wyróżnienia.Uprawiając tak duży areał ciągle rozwija się sprzętowo. Wizja i misja spółki, jest jasno sprecyzowana i opiera się na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz na przeprowadzeniu analizy SWOT.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana – Spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest spółką o strategicznym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. Przedsiębiorstwa prywatne jak wskazuje na to praktyka obarczone są w znacznie mniejszym stopniu różnego rodzaju ograniczeniami. Mimo tych ograniczeń, jak wskazują na to doświadczenia innych, bardziej niż Polska rozwiniętych krajów, szanse na trwanie i rozwój posiadają szczególnie gospodarstwa duże, które prowadzą nowoczesną gospodarkę wzmocnioną przez nowoczesny sprzęt.

• WYNIKI PRODUKCYJNE
Głównym celem prac hodowlanych jest uzyskanie postępu genetycznego w zakresie cech mlecznych, doskonalenie cech typu i budowy oraz cech funkcjonalnych (zdrowie, rozród). Hodowla owiec rasy merynos polski prowadzona jest głównie w kierunku doskonalenia użytkowości opasowej i rzeźnej. Stado podstawowe liczy 430 matek, plenność stada wynosi 140% a płodność 95%.

Spółka ukierunkowana jest na produkcję zwierzęcą – hodowla bydła mlecznego, owiec rasy merynos polski a także produkcję roślinną – uprawa zbóż, buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku  . W ofercie handlowej znajdują się;
1. buhaje, buhajki hodowlane,
2. jałówki cielne,
3. tryczki, merynos polski typ mięsny,
4. materiał rzeźny /owce, byczki/,
5. dobrej jakości mleko,
6. ziarno rzepaku , buraki cukrowe, zboża konsumpcyjne głównie pszenica.