Przetargi/Ogłoszenia


 
 

 

 

 


dotyczy odzieży roboczej i środków czystości

    


OHZ OGŁOSZENIE

 Lubiana, 08.08.2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert

  1. Zamawiający:

OHZ Lubiana Sp. z o. o. 73-260 Pełczyce

Tel. 95/768/57/25     Fax: 95 768 57 96

  1. Przedmiot zamówienia:

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprawy nasienne:

  • Astep 225FS
  • Vibrance Gold
  • Scenic 080FS
  • Baytan Trio 180FS
  • Kinto Duo 080FS
  • Maxim Power
  1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 16.08.2018r.. Proszę podać termin płatności.

Oferty należy złożyć na email: bhplubianaohz@wp.pl

Z poważaniem
Prezes Zarządu Stanisław Dycha


Przetargi archiwalne