Przetargi/Ogłoszenia


 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Zarząd OHZ Lubiana Sp. z o. o. dziękuje za złożenie ofert na: przeprowadzenie audytu istniejącego systemu ochrony danych, wdrożenie dokumentacji zgodnie z RODO, szkolenie pracowników .

Jednocześnie informujemy, że została wybrana oferta firmy: Wsparcie IT&RODO&LEAN Andrzej Włodarczyk.

OFERTY NA MASZYNY MOŻNA SKŁADAĆ DO 19.07.2019 DO GODZINY 10:00

WYBRANIE OFERT NASTĄPI TEGO SAMEGO DNIA O GODZINIE 11:00

 

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Zarząd OHZ Lubiana Sp. z o. o. dziękuje za złożenie ofert na: wykonanie operatów wodnoprawnych . Jednocześnie informujemy, że została wybrana oferta Pana Ryszarda Dobrzanieckiego.

 
Informacja o wyborze oferty:

dot. środków czystości

Zarząd O.H.Z Lubiana Sp. z o. o. dziękuje za złożenie ofert na: środki czystości. Jednocześnie informujemy, że została wybrana oferta firmy: Centrum zaopatrzenia ARKADY, 73-200 Choszczno.

 

Informacja o wyborze oferty:

dot. odzieży roboczej

Zarząd O.H.Z Lubiana Sp. z o. o. dziękuje za złożenie ofert na: odzież roboczą. Jednocześnie informujemy, że została wybrana oferta firmy: Elmir, 73-200 Choszczno .

 

   
 

 

 

 


dotyczy odzieży roboczej i środków czystości

    


OHZ OGŁOSZENIE

 Lubiana, 08.08.2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert

  1. Zamawiający:

OHZ Lubiana Sp. z o. o. 73-260 Pełczyce

Tel. 95/768/57/25     Fax: 95 768 57 96

  1. Przedmiot zamówienia:

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprawy nasienne:

  • Astep 225FS
  • Vibrance Gold
  • Scenic 080FS
  • Baytan Trio 180FS
  • Kinto Duo 080FS
  • Maxim Power
  1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 16.08.2018r.. Proszę podać termin płatności.

Oferty należy złożyć na email: bhplubianaohz@wp.pl

Z poważaniem
Prezes Zarządu Stanisław Dycha


Przetargi archiwalne