Zarząd Spółki

p.o. Prezesa Zarządu O.H.Z. Lubiana Sp. z o.o. – mgr Małgorzata Agata Wysoczańska

Małgorzata Agata Wysoczańska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskała tytuł mgr prawa. Związana z rolnictwem poprzez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Kierownik Biura Powiatu Gryfickiego , następnie z-ca Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie .

Posiada dodatkowe przygotowanie oraz doświadczenie w efektywnym  zarządzaniu zasobami  ludzkimi, zarządzaniu zespołem i motywowaniu oraz komunikacji interpersonalnej. Zgłębiała wiedzę z zakresu Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Prawa Pracy.