Zarząd Spółki

p.o. Prezesa Zarządu O.H.Z. Lubiana Sp. z o.o. – mgr Małgorzata Agata Wysoczańska

Małgorzata Agata Wysoczańska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskała tytuł mgr prawa. Związana z rolnictwem poprzez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Kierownik Biura Powiatu Gryfickiego , następnie z-ca Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie .

Posiada dodatkowe przygotowanie oraz doświadczenie w efektywnym  zarządzaniu zasobami  ludzkimi, zarządzaniu zespołem i motywowaniu oraz komunikacji interpersonalnej. Zgłębiała wiedzę z zakresu Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Prawa Pracy.

 

Członek Zarządu O.H.Z. Lubiana Sp. z o.o. –   mgr HENRYK BOKUN

Henryk Bokun posiada blisko 40 – letnie doświadczenie zawodowe.  Na początku przez kilka lat pracował w firmach rolnych i około rolnych, później przez wiele lat zarządzał własną firmą. Od czterech lat jest Członkiem Zarządu Spółki. Pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również, studia podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe na Wydziale Prawa i Administracji US w Szczecinie, studia Finanse Publiczne na WSAP w Szczecinie oraz studia Rolnictwo na ZUT Szczecin na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.